Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7

Fiecare să dea după cum a hotărît în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu.” 2 Corinteni 9:7

 
MAIL A GIFT:
DONAȚIE PRIN POȘTĂ:
Agape Christian Church of OC
16314 Aspen Street, Fountain Valley, CA 92708

 

Please make checks payable to: “Agape Christian Church of OC”

Vă rugăm scrie-ți cecurile pe numele: “Agape Christian Church of OC”

Agape Church Forms

Click on the link to Download and Print

Agape Graphic Request Form
Agape Expense Form